Gloria (WYD 1995)

Artist: Mass Songs (Tagalog)
User: Anthony Amedo
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Anthony Amedo,
December 27, 2022, 3:05 AM
Get it on Google Play

Text

Gloria @03@
Papal Mass, World Youth Day 1995
Dom Benildus Maria P. Maramba, OSB
Intro:
   D       Bm    A     D     Em    A     D 
e--2-0-2-3-5-3-2-3-2-0-2-0---0-2-3-5-5-5-2--
B--------------------------3----------------
G-------------------------------------------
D--0-------------------0-----------------0--
A----------2-----0-----------------0--------
E----------------------------0--------------

 D   Bm  A    D  G  D/F# D   G  D/A A 
Gloria!  Gloria! in ex--cel-sis De--o!
 D   Bm  A/C# F#/A#  Bm  G  A7/G D/F# A7  D 
Gloria!  Gloria!     in  ex-cel--sis  De--o!

 D   Bm  A    D  G  D/F# D   G  D/A A 
Gloria!  Gloria! in ex--cel-sis De--o!
 D   Bm  A/C# F#/A#  Bm  G  A7/G D/F# A7  D 
Gloria!  Gloria!     in  ex-cel--sis  De--o!

      D      G A   D   A 
At sa lupa'y kapayapaan
       D/F#  G   Em    A7   D 
sa mga taong kinalulugdan niya.
    D G     D            A   Bm D 
Pinupuri ka namin dinarangal ka namin
       Bm Em A A7    D         Bm    A D 
Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin,
  G       Em       A Bm 
Pinasasalamatan ka namin
 D/F#  G         D/F#     Em/G Bm  A     D 
 dahil sa dakila Mong angking  kapurihan.
             Bm    G       D 
Panginoong, Diyos, Hari ng langit.
 G     D/F#      E    A D/F# A7   D 
Diyos Amang makapangyarihan  sa lahat.

 D   Bm  A    D  G  D/F# D   G  D/A A 
Gloria!  Gloria! in ex--cel-sis De--o!
 D   Bm  A/C# F#/A#  Bm  G  A7/G D/F# A7  D 
Gloria!  Gloria!     in  ex-cel--sis  De--o!

 D A    Bm  F#m    G A7 D  Bm 
 Panginoong Diyos, Hesukristo,
 G      A    D   Bm G   D/F# 
bugtong na Anak. Panginoong Diyos,
   G A     D    Bm  Em/G Em A7 D 
Kordero ng Diyos   Anak  ng   Ama.
 Dm              F     Bb      Dm              Am 
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
  Gm  C     Am  Dm    Am Dm 
Maawa ka, maawa ka sa a--min.
 Dm            F     Bb      Dm              Am 
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
      Gm  C         Am  Dm     Am           Dm 
Tanggapin mo, tanggapin mo ang aming kahilingan.
 Dm             F     Bb Dm      Am 
Ikaw na naluluklok sa ka-nan ng Ama.
  Gm  C     Am  Dm    Am  Dm 
Maawa ka, maawa ka sa a--min.

 D   Bm  A    D  G  D/F# D   G  D/A A 
Gloria!  Gloria! in ex--cel-sis De--o!
 D   Bm  A/C# F#/A#  Bm  G  A7/G D/F# A7  D 
Gloria!  Gloria!     in  ex-cel--sis  De--o!

      D       Bm            D 
Sapagkat Ikaw lamang ang banal.
     A      Bm         F#m 
Ikaw lamang ang Panginoon.
 D    G  Em  A     D/F# Bm         Em/G Em A 
 Ikaw lamang O Hesukris-to ang kataasta-a--san
  G         Em     A D/A A       D A  D A7/E D/F# 
Kasama ng Espiritu San---to sa kadaki-la-----an
 D   G   Em A 
ng Diyos   Ama.
 D  G    E  A    Bm Em/G D/A A D 
 A--men, A--men, A-------------men.

 D   Bm  A    D  G  D/F# D   G  D/A A 
Gloria!  Gloria! in ex--cel-sis De--o!
 D   Bm  A/C# F#/A#  Bm  G  A7/G D/F# A7  D 
Gloria!  Gloria!     in  ex-cel--sis  De--o!

Comments