Papuri sa Diyos (Misa ng Arsobispo)

Artist: Mass Songs (Tagalog)
User: Anthony Amedo
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Anthony Amedo,
December 19, 2022, 6:45 AM
Get it on Google Play

Text

Papuri sa Diyos @03@
Ferdinand M. Bautista
Misa ng Arsobispo

  C        F       G    C 
Papuri sa Diyos sa kaitaasan
      Dm       G7    C 
at sa lupa'y kapayapaan
    C       F          G         C/E  
Pinupuri Ka namin, dinarangal ka namin,
  Dm   G     C 
sinasamba ka namin.
      F             E 
Ipinagbubunyi Ka namin,
    Am             D7 
pinasasalamatan Ka namin
      C/G       Dm             G7   C 
dahil sa dakila Mong angking kapurihan!
 Am          C/G     F        C 
Panginoong Diyos, Hari ng langit.
       Dm             G7          C 
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
       Am  C/G   F         G/F      C/E 
Panginoong HesusKristo, Bugtong na Anak.
       F             Am      D/F# 
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
  C  F  G7 C 
Anak ng A--ma!

  C           Em 
Ikaw na nag-aalis,
   Dm      G         C 
ng mga kasalanan ng sanlibutan:
  Dm  G     C 
Maawa Ka sa amin.
 Am     C/G    F     Dm      G 
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
    C 
ng sanlibutan:
      Dm         G         C 
Tanggapin Mo ang aming kahilingan.
 Am     C/G     F     G/F       C/E 
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama:
  Dm  G     F C 
maawa Ka sa amin.
      C                     F 
Sapagkat Ikaw lamang ang Banal,
     G/F               C/E 
Ikaw lamang ang Panginoon.
     Am       C/G  F         D        Bb  G 
Ikaw lamang O HesuKristo ang kataastaasan!
  C                 F 
Kasama ng Espiritu Santo
   E       Am    Dm     C/G G7  C 
sa kadakilaan ng Diyos Ama. A--men!

Comments