Purihin at Ipagdangal

Artist: Mass Songs (Tagalog)
User: Anthony Amedo
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Anthony Amedo,
December 19, 2022, 6:04 AM
Get it on Google Play

Text

Purihin at Ipagdangal @01@
Ferdinand Baustista
Pambungad na awit sa Huwebes Santo (Chrism Mass)
Paghirang ng mga Kura Paroko at Ordinasyon

  C     G/B      Am         F       D/F#   G  G/F 
Purihin at ipagdangal si Hesus na Poong mahal.
      C/E     C F               G 
Na sa atin ay humirang upang tana'y
   G#°7  Am     F          G   C 
paglingkuran sa hanay ng kaparian!

 Ab Bb       Eb   Cm     Fm   Bb          Eb 
Iniibig Niya tayo at pinalaya sa'ting mga sala.
    F/Eb           Bb/D 
Ginawa nya tayo sa liping
         Ab            G      Ab           G 
naglilingkod sa Diyos Ama, bilang mga saserdote!

  C     G/B      Am         F       D/F#   G  G/F 
Purihin at ipagdangal si Hesus na Poong mahal.
      C/E     C  F               G 
Na sa atin ay humirang upang tana'y
   G#°7  Am     F          G   C 
paglingkuran sa hanay ng kaparian!

 Ab     Bb    Eb       Cm       Fm        Bb     Eb 
Anak ng Tao'y dumating paglilingkod ang Siyang layunin,
      F/Eb      Bb/D          Ab     G 
Hindi para mangalipin kundi upang maihain
        Ab           G    G7 
ang kanyang buhay sa atin.

  C     G/B      Am         F       D/F#   G  G/F 
Purihin at ipagdangal si Hesus na Poong mahal.
      C/E     C F               G 
Na sa atin ay humirang upang tana'y
   G#°7  Am     F          G   C 
paglingkuran sa hanay ng kaparian!

  Ab   Bb     Eb          Cm      Fm Bb  Eb 
Sinabi ni HesuKristo "'Di ninyo pini-li Ako.
   F/Eb             Bb/D        Ab      G 
Kundi hinirang ko kayo, upang kayo ay humayo't
       Ab          G  G7 
magsipamungang totoo!

  C     G/B      Am         F       D/F#   G  G/F 
Purihin at ipagdangal si Hesus na Poong mahal.
      C/E     C F               G 
Na sa atin ay humirang upang tana'y
   G#°7  Am     F          G   C 
paglingkuran sa hanay ng kaparian!

Comments