09Ama namin

Artist: MassSongs (Tagalog)
User: riclegaspi
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment:
Ric

URL

Uploaded:
September 11, 2021, 9:37 AM

Text

AMA NAMIN
     G 
Ama namin sumasalangit ka,
     C        D     G 
Sambahin ang ngalan mo;
       Am   D       G    E m
Mapasa amin ang kaharian mo,
 A m       C    D          Am   D          G - D - G 
Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
  C                G           C       D        G 
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
       Am    D      Em  |
At patawarin mo ang aming mga sala
 Am   D        G       G 7
Para nang pagpapatawad namin
 C         A m      G 
Sa mga nagkakasala sa amin.
   C          D          G           Em 
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
    Am       D        G     D     G - G7 
At iadya mo kami sa lahat ng masama.

Comments