07Santo, Santo

Artist: MassSongs (Tagalog)
User: riclegaspi
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment:
Ric

URL

Uploaded:
September 11, 2021, 9:34 AM

Text

SANTO, SANTO

 A           D - A 
Santo, santo santong,
 D         A         E    A 
Panginoong Diyos na makapangyarihan.
      C#m     D        A 
Napupuno ang langit at lupa
 D          E    A - A7 
Ng kaluwalhatian mo.
 D      A    E       A 
Osana, osana sa kaitaasan,
 D      A    E       A 
Osana, osana sa kaitaasan.

       A              A7 
Pinagpala ang naparirito
    D               A 
Sa ngalan ng Panginoon,
 D     A     E        A 
Osana, osana sa kaitaasan.
 D.    A  (pause) E         D 
Osana, osana      sa kaitaasan.

Comments