Кыргызым

Artist: Аскат Жетиген уулу (Кыргыз тили)
User: Nursultan A
Duration: 150 seconds
Delay: 15 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Nursultan A,
May 18, 2021, 5:26 AM

Text

 E
 E
Бабадан калган улуу сөз
                  C#m
Байыркы кыргыз эл деген
 B            Em7
Айтылуу бейиш төрүндө
 A            E
Ала тоо кыргыз жердеген
 A
Бейпилдик жашоо кербенин
 A
Териште Умай жолдогон
      B          A
Касиет коштоп ар дайым
              E
Кабылан Манас колдогон
  F#m           B           
Кабылан Манас колдогон

Кайырма:
 E                           A
Ак мөнгү Ала тоону жердеген кыргызым сен
 Abm    B                 E  
Айтылуу көктө жанган жылдызым сен
                              A         Am7
Балкытып баатыр аткан мээрим менен дөөлөтүнө
 F#m         B        F#m
Бак таалайым бак таалайым
 B7         Abm7      E
Сенде тура мен издеген
 E
Күн менен айдын нурунан
 E              C#m
Күч алып жанган кыргызым
 B           Abm
Бабанын алып батасын
 A               Em7
Бак болуп калган кыргызым
 E
Кайыптар менен дарышкан
 E              A            
Кай берен менен таанышкан
 B             A
Күндүзү ойноп түн ырдап
          E
Күү менен черин жазышкан
 F#m     F#m7    Bm6    B
Күү менен черин жазышкан


Кайырма:
 E                           A
Ак мөнгү Ала тоону жердеген кыргызым сен
 Abm    B                 E  
Айтылуу көктө жанган жылдызым сен
                              A         Am7
Балкытып баатыр аткан мээрим менен дөөлөтүнө
 F#m         B        F#m
Бак таалайым бак таалайым
 B7         Abm7      E
Сенде тура мен издеген
 F#m         B        F#m
Бак таалайым бак таалайым
 B7         Abm7      E
Сенде тура мен издеген


Comments