ANG PANGALAN PAG TINAWAG

Artist: Imnaryong Kristiyano (Tagalog)
User: nooneknows
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment: -

URL

Uploaded:
May 4, 2021, 10:33 AM

Text

ANG PANGALAN PAG TINAWAG
(When the Roll is Called Up Yonder)
James M. Black

          G                    C            G
1.Pag trompeta ay hinipan at sumapit ang wakas,
         G                       D
  Tayo'y dadalhin sa dakong marilag;
        G                         C           D
  Pag tinawag na ang ngalan ng lahat ng naligtas,
      G         D7        G
  Naroon ako at tutugon agad!

  KORO:
         G
  Ang pangalan pag tinawag,
         D7
  Ang pangalan pag tinawag,
         G           C
  Ang pangalan pag tinawag,
      G         D7         G
  Naroon ako at tutugon aagad. 

          G                  C           G
2.Ang mga nakay Jesus na naunang nangamatay
      G                      D
  Bubuhayin ng Panginoong banal;
        G                     C          D
  At kapag nagkatipon na tayo sa kalangitan
        G           D7        G
  Kay saya at di na magkakawalay. 

         G                            C             G
3.Tayo'y laging maglingkod sa Dios magpahanggang wakas
     G                            D
  Ipahayag ang pag-ibig Niyang wagas
        G                        C             D
  Ang ating paglilingkod kapag natapos nang lahat
        G           D7        G
  Gantimpala ay Kanyang igagawad.

Comments