03—Luwalhati Sa Diyos (MVF)

Artist: Mass Songs (Tagalog)
User: Anthony Amedo
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Anthony Amedo,
October 30, 2023, 8:27 AM
Get it on Google Play

Text

LUWALHATI @03@19@
Music by: Manuel V. Francisco, SJ
Arrangement by: Norman A. Agatep
*²⁰²¹⁰⁴⁰⁴²³⁵⁴*²⁰²¹⁰⁴⁰⁴²³⁵⁴*²⁰²¹⁰⁴⁰⁴²³⁵⁴*²⁰²¹⁰⁴⁰⁴²³⁵⁴*
{Capo 3: D}

KORO:
      D A/C#      G/B     D/A 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      G       F#m      Bm A/C# D  Asus4 A7 
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i---taasan
      D A/C#      G/B     D/A 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      G       F#m      Em  Asus4 A7 D 
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

 Bm    F#m    Bm    F#m 
 At sa lupa'y kapayapaan
 D  A/C# D         A/C# D    G/B  A 
 Sa mga  taong may mabu-ting kalooban
     F#m     C#       F#m         C# 
 Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
   D  E A     Bm E 
 Sinasamba Ka na-min
   F#m    C#        F#m 
 Niluluwalhati Ka namin
     D#dim E        Fdim  F#m 
 Pinasasalamatan Ka na----min
   A/E            D            E  A A7 
 Dahil sa dakila Mong kaluwalhati-an

KORO:
      D A/C#      G/B     D/A 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      G       F#m      Bm A/C# D  Asus4 A7 
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i---taasan
      D A/C#      G/B     D/A 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      G       F#m      Em  Asus4 A7 D 
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

      D     A/C#   G/D     D 
 Panginoong Diyos, Hari ng langit
                  G/D   D     G/D  D 
 Diyos Ama'ng makapangyarihan sa lahat
      D/C       Bm         C#/B     F#m 
 Panginoong HesuKristo, bugtong na Anak
      D#dim  E        E/D     A/C# 
 Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos
   D  Esus4 E7  A A7 
 Anak  ng      Ama

KORO:
      D A/C#      G/B     D/A 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      G       F#m      Bm A/C# D  Asus4 A7 
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i---taasan
      D A/C#      G/B     D/A 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      G       F#m      Em  Asus4 A7 D 
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

 Bm    A/B  Bm    A/B 
    Ooo...     Ooo...
 Bm    A/B  Bm    A/B 
    Ooo...     Ooo...

  Bm     A/B   Bm     A/B     Bm       A/B    Bm Bm/A 
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
   Gmaj7   F#m7  Em Bm     Em/B   Bm    F#7 Bm 
 Ma--a--wa Ka sa a--min, ma-a--wa Ka sa a---min
 Bm    A/B  Bm    A/B 
    Ooo...     Ooo...
  Bm     A/B   Bm     A/B     Bm       A/B    Bm Bm7 
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
       G      F#m  G      F#m 
 Tanggapin Mo ang aming kahilingan
  G      C#7    F#m    F#7       Bm Bm/A 
 Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama
    G    F#m   Em Bm     Em/B  Bm    F# Bm A7 
 Ma-a-wa Ka sa A--min, ma-a-wa Ka sa a--min

KORO:
      D A/C#      G/B     D/A 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      G       F#m      Bm A/C# D  Asus4 A7 
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i---taasan
      D A/C#      G/B     D/A 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      G       F#m      Em  Asus4 A7 D 
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

           A/C# Bm    Bm/A G  A   D 
 Sapagkat Ikaw  lamang     ang  banal
  Bm  F#m     G       D 
 Ikaw lamang ang Panginoon
  Em  D/F# G       E/G# Asus4 A7  D       A/C# Bm  Bm/A 
 Ikaw la---mang, O Hesu-Kristo,  ang kata-as-taasan
    G  A   D    Bm  F#m G  D 
 Ka-sa--ma ng Espiritu  Santo
    Em D/F# G   E/G# Asus4 A7   Em     A7 
 Sa ka-lu---wal-ha---ti--an  ng Diyos Ama
   D  A7 
 Amen

KORO:
      D A/C#      G/B     D/A 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      G       F#m      Bm A/C# D  Asus4 A7 
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i---taasan
      D A/C#      G/B     D/A 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      G        F#m     Em  Asus4 A7 D 
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san
      D D/C#    D/B D/A   G  D/F# Em A7 D 
 Luwalha-ti sa Diyos   sa ka----i-ta-a--san

Comments