09—Ama Namin (Vinteres)

Artist: Mass Songs (Tagalog)
User: Anthony Amedo
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Anthony Amedo,
October 31, 2023, 1:42 AM
Get it on Google Play

Text

Ama Namin @09@
Vinteres
=================================
Intro: G - D7 - G 

     G            C      G 
 Ama namin, sumasalangit Ka,
       C             D7 
 sambahin ang ngalan Mo 
       G            C    G 
 Mapasaamin ang Kaharian Mo,
     C  Am       G 
 sundin ang loob Mo
           D7                 G 
 Dito sa lupa para nang sa langit.
 Bigyan Mo kami ngayon
                          C Am 
 ng aming kakanin sa araw-araw; 
   D7                             G   D7 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala. 
      G                C 
Para nang pagpapatawad namin
       A7          D    D7 
 sa nagkakasala sa amin. 
    G    D7   Em         Am    E7    Am 
At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso 
 D7  G    D7  Em  Am   G    D7  G 
 At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

 A7           D         Bm 
 Sapagkat sa 'Yo nagmumula ang
     F#m    G          Em 
 Kaharian, ang kapangyarihan, 
 A7          D    Em       Asus4  A7  D 
 At kaluwalhatian magpasawalang  hanggan.

Comments