Int mghawnx bhalek

Artist: Ivan el Pod (Malti)
User: Ivan Farrugia
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Ivan Farrugia,
January 14, 2020, 8:14 PM

Text

Zewg messaggi lahwn u lehmm
bdejt issaqsi xmixja hemm
kont hosbina kont bezana
imma wkoll kont wisq herqana

Malli rajtekjien stagibt
Malli smajtek jien tgerfixt
Tgedwed magla inti bdejt
U fzewg minuti lili sturdejt

Tfajla helwa u generuza
Bqalb ta deheb u wisq grazzjuza
U min qih qalbi nixtieq najdlek
illi int mahwnx bhalek

U fghajneja jien stajt nara
li tbatija garret fuq darha
Ridet kenn ridet mistrih
Sabet dak li ila ghalih

Wara hafna avventuri
uhud ibsin izda maturi
illum noddu erba snin
fdi novella ta mahbubin

Tfajla helwa u generuza
Bqalb ta deheb u wisq grazzjuza
U min qih qalbi nixtieq najdlek
illi int mahwnx bhalek

U illum qed ticcelebra
gheluq zminek tixjih qeda
Hawn migbura lkoll madwarek
u nghidulek int mahwnx bhalek

Comments