Сен билген жоксуң

Artist: Алтынай Нарбаева (Кыргыз тили)
User: Nurlan Borubaev
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Nurlan Borubaev,
June 11, 2019, 1:03 PM

Text

 Gm            (Eb)Cm        D
Алыстан бир сен үчүн келгенимди,
 Cm                  Eb     D
Сыр кылып кызыл гүлдү бергенимди,
 Gm          G       Cm   
Сен билген жоксуң, сен билген жоксуң, 
 Eb   D      Gm
Cен билген жоксуң.

 Gm            (Eb)Cm        D
Ичимден сүйөмүн деп айтканымды,
 Cm                  Eb     D
Үшкүрүп үйгө амалсыз кайтканымды,
 Gm          G       Cm   
Сен билген жоксуң, сен билген жоксуң, 
 Eb   D      Gm
Cен билген жоксуң.

 Gm            (Eb)Cm        D
Атыңды ак баракка жазганымды,
 Cm                  Eb     D
Анардай кызыл өңдөн азганымды,
 Gm          G       Cm   
Сен билген жоксуң, сен билген жоксуң, 
 Eb   D      Gm
Cен билген жоксуң.

 Gm            (Eb)Cm        D
Үйүңдү жалжал карап өткөнүмдү,
 Cm                  Eb     D
Көзүмдөн ысык жашты төккөнүмдү,
 Gm          G       Cm   
Сен билген жоксуң, сен билген жоксуң, 
 Eb   D      Gm
Cен билген жоксуң.

 Gm            (Eb)Cm        D
Түшүмдө сени менен жүргөнүмдү, 
 Cm                  Eb     D
Эзилип эркин ойноп- күлгөнүмдү,
 Gm          G       Cm   
Сен билген жоксуң, сен билген жоксуң, 
 Eb   D      Gm
Cен билген жоксуң.

Comments