Балама

Artist: Гүлмайрам Момушева (Кыргыз тили)
User: Nurlan Borubaev
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: German (B->H)
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Nurlan Borubaev,
May 23, 2019, 7:40 AM

Text

 Dm        C    Bb    A  Dm
Көлөкөлөп көңүл ачарым,
 Bb    C     Gm         A
Берекем деп жарпым жазарым.
 Dm    C    Bb    A    Gm
Бал татыган балдыр тили бар,
 Dm    C      Bb   Gm   A
Балам бактым, балам базарым.
 Dm  C  Bb  Gm   F   Eb
Алдей ай, бөпөм ай,
 Dm   C       Bb     A     Dm
Балам бактым, балам базарым.

 Dm        C    Bb    A  Dm
Көңүл төтө кылган медерим,
 Bb    C     Gm         A
Көзүмдөгү эки карегим.
 Dm    C    Bb    A    Gm
Канттан таттуу, гүлдөн жыты артык,
 Dm    C      Bb   Gm   A
Кандан чыккан асыл данегим.
 Dm  C  Bb  Gm   F   Eb
Алдей ай, бөпөм ай,
 Dm   C       Bb     A     Dm
Кагылайын орун басарым.

 Dm        C    Bb    A  Dm
Катылган сыр, ойду ачарым,
 Bb    C     Gm         A
Каткырыгың көңүл ачарым.
 Dm    C    Bb    A    Gm
Картайганда арка-бел болор,
 Dm    C      Bb   Gm   A
Кагылайын, орун басарым.
 Dm  C  Bb  Gm   F   Eb
Алдей ай, бөпөм ай,
 Dm   C       Bb     A     Dm
Кагылайын, орун басарым

 Dm        C    Bb    A  Dm
Самаганда жетер кулачым,
 Bb    C     Gm         A
Сагынганда жыттаар кубатым.
 Dm    C    Bb    A    Gm
Башкаларга эч бир алмашпас,
 Dm    C      Bb   Gm   A
Бар байлыгым, мүлкүм, мурасым.
 Dm  C  Bb  Gm   F   Eb
Алдей ай, бөпөм ай,
 Dm   C       Bb     A     Dm
Бар байлыгым, мүлкүм, мурасым.

Comments