Ama Namin (TNB vol.1)

Artist: Maliturgiya at inspirational (Tagalog)
User: Anthony Amedo
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Anthony Amedo,
December 23, 2022, 2:56 AM
Get it on Google Play

Text

Ama Namin @09@
Manoling Francisco, SJ
Album & Scorebook: Tinapay ng Buhay (vol. 1)

Intro: G • D/F# • Em • Em/D • Asus4 • A 

      D         D/C#
 Ama namin sumasalangit Ka,
      Bsus4    B     Em
 sambahin ang ngalan Mo.
                    C/E
 Mapasaamin ang kaharian Mo.
     A7         D
 Sundin ng loob Mo
  D/F#    G                D/F#
 Dito sa lupa para nang sa langit.
           G          D/F#
 Bigyan Mo po kami ngayon
    Em      A7       Bm   Bm/A
 ng aming kakanin sa araw-araw,
    Em7 A7   F#/A# Bm    Em7        A7
 At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
 D/F#  G                D/F#
 Para nang pagpapatawad namin
           G       D/F#
 sa nagkakasala sa amin.
     Em7        A7  F#/A# Bm         Bm/G#
 At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
      Em7      Em/D    Asus4 A       D
 At iadya Mo kami sa lahat    ng masama.

 D/F# A/G     A7          D      D/F# A/G
 Sapagkat sa 'Yo ang Kaharian, Kapangyarihan,
 A7      D   Bm   Em     Asus4 F#/A#  Bm  Bm/A
 At Kapurihan, ngayon at magpa-kailan-man,
    Em     Asus4       D
 ngayon at magpakailanman.

Comments