09—Ama Namin (Misang Pilipino)

Artist: Maliturgiya at inspirational (Tagalog)
User: Anthony Amedo
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Anthony Amedo,
October 31, 2023, 1:42 AM
Get it on Google Play

Text

Ama Namin @09@
Eddie Hontiveros, SJ
Album: Misang Pilipino

      G 
 Ama namin sumasalangit Ka,
       C       D7    G 
 Sambahin ang ngalan Mo.
       D7            G   Em 
 Mapasaamin ang kaharian Mo,
     A7          D 
 Sundin ang loob Mo,
         Am E7 Am         G D7  G  G7 
 Dito sa lu-pa para ng sa la---ngit.
     C              G 
 Bigyan Mo kami ngayon
             C              G 
 ng aming kakanin sa araw-araw,
        D7           Em 
 At patawarin Mo ang aming mga sala
 Am E7 Am     D7  Em 
 Para nang pagpapatawad namin
 C                 G 
 sa nagkakasala sa amin.
      C                 G           Em 
 At h'wag Mo kami ipahintulot sa tukso
       C       Am      G      D7  G 
 At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

 D7    G              C               D7 
 Sapagkat sa 'Yo'y nagmumula, ang kaharian,
        G     Em              C 
 ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian,
 G         D    D7  G 
 magpasawalang-hanggan.

Intro:
      G                      C   D     G   D 
|---------3----5-7---5-3-3-2-0-3-2-3-5---3-2--
|-3-1-0-3---3------0-------------------3---3--
|------0-0-0------0-----0-----0--0------0--2--
|------------------------------------------0--
|----------------------------3----------------
|-----3----------3-----3---------------3------

Comments