03—Luwalhati Sa Diyos (MVF)

Artist: Maliturgiya at inspirational (Tagalog)
User: Anthony Amedo
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Anthony Amedo,
October 30, 2023, 8:28 AM
Get it on Google Play

Text

LUWALHATI @03@19@
Music by: Manuel V. Francisco, SJ
Arrangement by: Norman A. Agatep
Intro:
{Capo 3: D}

KORO:
     F  C/E       Bb/D    F/C 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
     Bb       Am      Dm  C/E  F  Csus4  C7 
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan
     F  C/E       Bb/D    F/C 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
     Bb       Am      Gm  Csus4  C7  F 
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

 Dm    Am     Dm    Am 
 At sa lupa'y kapayapaan
 F  C/E  F         C/E  F    Bb/D  C 
 Sa mga taong may mabuting kalooban
    Am      E        Am          E 
 Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
  F  G  C     Dm  G 
 Sinasamba Ka na-min
  Am     E         Am 
 Niluluwalhati Ka namin
    F#dim  G        G#dim  Am 
 Pinasasalamatan Ka na----min
  C/G            F             G  C  C7 
 Dahil sa dakila Mong kaluwalhati-an

KORO:
     F  C/E       Bb/D    F/C 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
     Bb       Am      Dm  C/E  F  Csus4  C7 
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan
     F  C/E       Bb/D    F/C 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
     Bb       Am      Gm  Csus4  C7  F 
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

     F     C/E    Bb/F    F 
 Panginoong Diyos, Hari ng langit
                 Bb/F  F     Bb/F  F 
 Diyos Ama'ng makapangyarihan sa lahat
     F/Eb      Dm         E/D      Am 
 Panginoong HesuKristo, bugtong na Anak
     F#dim  G        G/F     C/E 
 Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos
  F  Gsus4  G7  C  C7 
 Anak  ng      Ama

KORO:
     F  C/E       Bb/D    F/C 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
     Bb       Am      Dm  C/E  F  Csus4  C7 
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan
     F  C/E       Bb/D    F/C 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
     Bb       Am      Gm  Csus4  C7  F 
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

 Dm    C/D  Dm    C/D 
    Ooo...     Ooo...
 Dm    C/D  Dm    C/D 
    Ooo...     Ooo...

 Dm     C/D   Dm     C/D     Dm       C/D    Dm  Dm/C 
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
  Bbmaj7  Am7   Gm  Dm     Gm/D   Dm    A7  Dm 
 Ma--a--wa Ka sa a--min, ma-a--wa Ka sa a--min
 Dm    C/D  Dm    C/D 
    Ooo...     Ooo...
 Dm     C/D   Dm     C/D     Dm       C/D    Dm  Dm7 
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
      Bb     Am   Bb     Am 
 Tanggapin Mo ang aming kahilingan
 Bb     E7     Am     A7        Dm  Dm/C 
 Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama
   Bb   Am    Gm  Dm     Gm/D  Dm    A  Dm  C7 
 Ma-a-wa Ka sa A--min, ma-a-wa Ka sa a-min

KORO:
     F  C/E       Bb/D    F/C 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
     Bb       Am      Dm  C/E  F  Csus4  C7 
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan
     F  C/E       Bb/D    F/C 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
     Bb       Am      Gm  Csus4  C7  F 
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

          C/E  Dm    Dm/C  Bb  C   F 
 Sapagkat Ikaw lamang     ang  banal
 Dm  Am     Bb       F 
 Ikaw lamang ang Panginoon
 Gm  F/A  Bb      G/B  Csus4  C7  F       C/E  Dm  Dm/C 
 Ikaw la--mang, O HesuKristo,  ang kata-as-taasan
   Bb  C   F    Dm  Am  Bb  F 
 Ka-sa--ma ng Espiritu Santo
   Gm  F/A  Bb  G/B  Csus4  C7   Gm     C7 
 Sa ka-lu--wal-ha--ti--an  ng Diyos Ama
  F  C7 
 Amen

KORO:
     F  C/E       Bb/D    F/C 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
     Bb       Am      Dm  C/E  F  Csus4  C7 
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan
     F  C/E       Bb/D    F/C 
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
     Bb       Am      Gm  Csus4  C7  F 
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san
     F  F/E     F/D  F/C   Bb  F/A  Gm  C7  F 
 Luwalha-ti sa Diyos   sa ka----i-ta-a--san

Comments