Luwalhati Sa Diyos (MVF)

Artist: Maliturgiya at inspirational (Tagalog)
User: Anthony Amedo
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Anthony Amedo,
April 17, 2021, 5:37 AM
Get it on Google Play

Text

LUWALHATI @03@19@
Music by: Manuel V. Francisco, SJ
Arrangement by: Norman A. Agatep
Intro:   
{Capo 3: D}

KORO:
      F C/E       Bb/D    F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      Bb       Am      Dm C/E F  Csus4 C7
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan
      F C/E       Bb/D    F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      Bb       Am      Gm  Csus4 C7 F
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

 Dm    Am     Dm    Am
 At sa lupa'y kapayapaan
 F  C/E F         C/E F    Bb/D C
 Sa mga taong may mabuting kalooban
     Am      E        Am          E
 Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
   F  G C     Dm G
 Sinasamba Ka na-min
   Am     E         Am
 Niluluwalhati Ka namin
     F#dim G        G#dim Am
 Pinasasalamatan Ka na----min
   C/G            F             G C C7
 Dahil sa dakila Mong kaluwalhati-an

KORO:
      F C/E       Bb/D    F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      Bb       Am      Dm C/E F  Csus4 C7
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan
      F C/E       Bb/D    F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      Bb       Am      Gm  Csus4 C7 F
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

      F     C/E    Bb/F    F
 Panginoong Diyos, Hari ng langit
                  Bb/F  F     Bb/F F
 Diyos Ama'ng makapangyarihan sa lahat
      F/Eb      Dm         E/D      Am
 Panginoong HesuKristo, bugtong na Anak
      F#dim  G        G/F     C/E
 Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos
   F  Gsus4 G7  C C7
 Anak  ng      Ama

KORO:
      F C/E       Bb/D    F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      Bb       Am      Dm C/E F  Csus4 C7
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan
      F C/E       Bb/D    F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      Bb       Am      Gm  Csus4 C7 F
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

 Dm    C/D  Dm    C/D
    Ooo...     Ooo...
 Dm    C/D  Dm    C/D
    Ooo...     Ooo...

  Dm     C/D   Dm     C/D     Dm       C/D    Dm Dm/C
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
   Bbmaj7  Am7   Gm Dm     Gm/D   Dm    A7 Dm
 Ma--a--wa Ka sa a--min, ma-a--wa Ka sa a--min
 Dm    C/D  Dm    C/D
    Ooo...     Ooo...
  Dm     C/D   Dm     C/D     Dm       C/D    Dm Dm7
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
       Bb     Am   Bb     Am
 Tanggapin Mo ang aming kahilingan
  Bb     E7     Am     A7        Dm Dm/C
 Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama
    Bb   Am    Gm Dm     Gm/D  Dm    A Dm C7
 Ma-a-wa Ka sa A--min, ma-a-wa Ka sa a-min

KORO:
      F C/E       Bb/D    F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      Bb       Am      Dm C/E F  Csus4 C7
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan
      F C/E       Bb/D    F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      Bb       Am      Gm  Csus4 C7 F
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san

           C/E Dm    Dm/C Bb C   F
 Sapagkat Ikaw lamang     ang  banal
  Dm  Am     Bb       F 
 Ikaw lamang ang Panginoon
  Gm  F/A Bb      G/B Csus4 C7  F       C/E  Dm  Dm/C
 Ikaw la--mang, O HesuKristo,  ang kata-as-taasan
    Bb C   F    Dm  Am Bb F
 Ka-sa--ma ng Espiritu Santo
    Gm F/A Bb  G/B Csus4 C7   Gm     C7
 Sa ka-lu--wal-ha--ti--an  ng Diyos Ama
   F  C7
 Amen

KORO:
      F C/E       Bb/D    F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      Bb       Am      Dm C/E F  Csus4 C7
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan
      F C/E       Bb/D    F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos
      Bb       Am      Gm  Csus4 C7 F
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san
      F F/E     F/D F/C   Bb F/A  Gm C7 F
 Luwalha-ti sa Diyos   sa ka----i-ta-a--san

Comments