Papuri Sa Diyos (MP)

Artist: Maliturgiya at inspirational (Tagalog)
User: Anthony Amedo
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Anthony Amedo,
December 21, 2022, 11:03 PM
Get it on Google Play

Text

Papuri Sa Diyos @03@
Eddie Hontiveros,SJ (Traditional)
Intro: G G7 C Am G D7 G D7 

   G        C       D7       G
 PAPURI SA DIYOS, PAPURI SA DIYOS
   G7       C       Am   G  D7 G
 PAPURI SA DIYOS SA KA-I-TA-A-SAN

 D7           G
 AT SA LUPA'Y KAPAYAPAAN, 
 D7           G
 AT SA LUPA'Y KAPAYAPAAN
 C  E7  Am        G    D7    G
 SA MGA TAONG KINALULUGDAN NIYA
     D7      G        D7          G
 PINUPURI KA NAMIN, DINARANGAL KA NAMIN
 B7           Em        D/A            A7 D
 SINASAMBA KA NAMIN, IPINAGBUBUNYI KA NA-MIN
 G   G7    C        A7 D
 PINASASALAMATAN KA NA-MIN
   G             C       Am     G  D7 G
 DAHIL SA DAKILA MONG ANGKING KAPURI-HAN
 G            C    A7      D7
 PANGINOONG DIYOS, HARI NG LANGIT
  B7             Em  B  Em   A7   D
 DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT
      G          C         A7       D
 PANGINOONG HESUKRISTO, BUGTONG NA ANAK
      G       D7      G         C
 PANGINOONG DIYOS, KORDERO NG DIYOS
   G  D7  G D7
 ANAK NG AMA

   G        C       D7       G
 PAPURI SA DIYOS, PAPURI SA DIYOS
   G7       C       Am   G  D7 G
 PAPURI SA DIYOS SA KA-I-TA-A-SAN

Pasakalye: G Gmaj7 C Am D7 
SOLO:
    G            Gmaj7 G7     C
   IKAW NA NAG-AALIS   NG MGA KASALANAN 
   A7/C#      D
   NG SANLIBUTAN
     G   Em    B7  C      Am D
   MAAWA KA, MAAWA KA, SA A-MIN

  G            Gmaj7 G7     C
 IKAW NA NAG-AALIS   NG MGA KASALANAN, 
 A7/C#      D
 NG SANLIBUTAN
       G     D7            G      Em
 TANGGAPIN MO  ANG AMING KAHILINGAN
       Bm    C             Bm
 TANGGAPIN MO  ANG AMING KAHILINGAN
  C        Am   D7     G        Em
 IKAW NA NALULUKLOK SA KANAN NG AMA
   Am            D7      G
 MAAWA KA, MAAWA KA, SA AMIN

Pasakalye: G Gmaj7 C Am D | G D7 
   G        C       D7       G
 PAPURI SA DIYOS, PAPURI SA DIYOS
   G7       C       Am   G  D7 G
 PAPURI SA DIYOS SA KA-I-TA-A-SAN

      D7              G
 SAPAGKAT IKAW LAMANG ANG BANAL
        D7       G G7
 AT ANG KATAAS-TAASAN
  C     Am          G    Em    Am  D7  G
 IKAW LAMANG O HESUKRISTO, ANG PA-NGINOON
   D7        G            D7       G
 KASAMA NG ESPIRITU SANTO SA KADAKILAAN
      Am   D7  G   Em
 NG DIYOS AMA AMEN
      Am   D7  G  D7
 NG DIYOS AMA AMEN

(slow)
   G        C       D7       G
 PAPURI SA DIYOS, PAPURI SA DIYOS
   G7       C       Am   G  D7 G
 PAPURI SA DIYOS SA KA-I-TA-A-SAN

Comments