Jiena ltqajt ma' Ġesù

Artist: Knisja San Franġisk Ħamrun (Maltese)
User: Joseph Magro
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Default
Abusive:
Comment: -

URL

Updated last time:
Joseph Magro,
February 10, 2019, 7:33 AM

Text

Beat 4/4

 D                           G         D
Darba ltqajt ma' Kristu kont miexi aljenat
                        A         A7
Qalli kelma waħda għall-ewwel ma ndunajtx
 D                       G               D
Smajt erġajt lil Kristu għajjatli b'ismi stess
                    A        D
Qalli, 'Għażiż ħija nħobbok immens'.

           A7
Jien għall-ewwel bqajt skantat
      D
Bqajt imbellaħ u ssummat
 A7                       D
Ippruvajt li ninjorah ma rnexxilix
         A7                   D
Imma fl-aħħar kasu tajt għax naħarbu lanqas stajt
      A7                           D
La hu ħabbni għalkemm jien ma jistħoqqlix.

                                        A7
     Jien ltqajt ma' Ġesù u Ġesù ltaqa' miegħi
                                              D
     Jien ltqajt ma' Ġesù u issa sar il-ħajja tiegħi
 
     Jien ltqajt ma' Ġesù
          D7                 G
     Ġie refgħani minn taħt driegħi
                       D        A7              D
     Jien ltqajt ma' Ġesù għax sejjaħli l-ewwel Hu.

                        G                 D
Meta ltqajt ma' Kristu għaraft li midneb jien
                    A            A7
Iżda Hu offrieli li jtini l-ħelsien
 D                G            D
Tani garanzija li lili jgħinni żgur
                         A7       D
Jien nibqa' miegħek hekk qalli Ġesù

        A7                    D
Jien xi ftit iddubitajt Lilu ħadtu ftit biċ-ċajt
           A7                              D
Ma stajtx nifhem x'ried jgħid Hu b'dawk il-kelmiet
      A7                       D
Iżda fl-aħħar aċċettajt x'ħin imħabbtu lejja rajt
      A7                          D
Għax għalija ġie fid-dinja mis-smewwiet.   R/.

                      G          D
Issa Kristu nnifsu ġo fija jgħix kuljum
                             A             A7
Jibqa' hemm għal dejjem bla tmiem ġo qalbi jkun
 D                      G        D
Huwa l-ħajja eterna ġa lili huwa ta
                  A7         D
Qalli jkun ħabibi fl-eternità.

      D7                           D
Jiena domt naħsibha ftit domt biex nilqa' dan il-ġid
     A7                           D
Illi Kristu ried jagħtini w m'aċċettajtx
        A7                   D
Iżda fl-aħħar rajt li Hu, Hu tassaw is-Salvatur
    A7                     D
U l-Ħajja li Hu tani jiena lqajt.   R/.

Comments