O Haring Diyos Dakila Ka

Artist: Tagalog Hymns (Filipino)
User: Ann Jenette Mallari
Duration: 130 seconds
Delay: 12 seconds
Chord names: Not defined
Abusive:
Comment: -

URL

Uploaded:
September 27, 2018, 5:24 PM

Text

[V1]
O Haring Diyos, ang aking namamalas
Na kariktan ng sangnilikha Mo;
Araw, bituin, mga bundok at dagat
Patunay sa kapangyarihan Mo

[Chorus]
Kaya’t umaawit ang puso ko
Nagpupuri, O Diyos sa Iyo;
Dinadakila Ka’t sinasamba;
O Haring Diyos, dakila ka!

[V2]
Kapag ako’y namamasyal sa parang,
Paghuni ng ibo’y naririnig;
At pagtanaw mula sa kabundukan,
Nadarama ang hanging kay lamig.

[V3]
Hindi natin mauunawang tunay
Dakila Niyang pag-ibig sa atin;
Doon sa krus si Kristo’y nabayubay
Upang katubusa’y ating kamtin.

[V4]
Balang-araw, magbabalik si Kristo,
At sa langit tayo’y isasama
Walang hanggang mag-aawitan tayo
Ihahayag kadakilaan Niya.

Comments